L'inventari

Bassa de Collsacreu (Beuda)
Beuda (La Garrotxa)

Característiques

Tipus: Altres tipologies

Origen: Artificial

Règim hídric: Semipermanent

Morfologia

Tipus de substrat
Pendents de les ribes

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Flora

Helòfits

Aigua

NivellMolt baix
TransparènciaTèrbola
Conductivitat (µS)
Oxigen dissolt (mg. /l.)
Nitrats (mg./l.)
Amoni (mg./l.)
Fosfats (mg./l.)
DQO (mg./l.)
Comentaris
ColorVerd
Temperatura (ºC)
pH
Sòlids en suspensió (g.)
Nitrits (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)
Nitrogen total (mg./l.)

Ubicació


Municipi: Beuda
Comarca: La Garrotxa
Província: Province of Girona

Protecció

Galeria