L'inventari

Basseta de la Font de can Balasc
Barcelona (El Barcelonès)

Característiques

Tipus: 89c. Abeuradors, safarejos i altres petits punts d'aigua artificials

Origen: Artificial naturalitzat

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~12×8×2m

Morfologia

Pendents de les ribes: Pendent de més del 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús actual
  • Contraincendis
  • Ús per la conservació

Accions de conservació

Estructures de gestió
  • Tanca perimetral

Ubicació


Municipi: Barcelona
Comarca: El Barcelonès
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Serra de Collserola

Galeria