L'inventari

Font de l'Amat
La Vall d'en Bas (La Garrotxa)

Característiques

Tipus: Molleres

Origen: Natural

Règim hídric: Permanent

Morfologia

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Fauna

Amfibis

Ubicació


Municipi: La Vall d'en Bas
Comarca: La Garrotxa
Província: Girona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sistema transversal Català