L'inventari

Estany de Can Sogas
Olèrdola (L'Alt Penedès)

Característiques

Tipus: 86c. Sorreres, pedreres o graveres inundades

Origen: Artificial

Règim hídric: Permanent

Dimensions: ~200×150×2m

Propietat: Privat

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent entre 50 i 75%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Ús antic
  • Extracció d'àrids
Ús actual
  • Sense ús específic

Accions de conservació

Fauna

AmfibisOcells

Flora

Helòfits

Ubicació


Municipi: Olèrdola
Comarca: L'Alt Penedès
Província: Barcelona

Protecció

Galeria