L'inventari

Gorgs de la riera del Carme
Orpí (L'Anoia)

Característiques

Tipus: 99. Altres tipologies

Origen: Natural

Morfologia

Pendents de les ribes: Predomina un pendent de menys del 25%

Tipus de substrat

Usos i problemàtiques

Accions de conservació

Ubicació


Municipi: Orpí
Comarca: L'Anoia
Província: Barcelona

Protecció

Xarxa Natura 2000: Sistema prelitoral central

Galeria